Вчені продовжують вивчати можливість здійснення подорожей у часі

Групою австралійських вчених з університету Квінсленда було проведено експеримент з моделювання переміщення фотонів – елементарних безмасових частинок, які можуть рухатись у вакуумі лише зі швидкістю світла. Під час досліду фотони розглядались як квантові частинки, здатні переміщуватись у часі, завдяки чому експериментатори сподівались отримати несподівані результати відносно будови навколишнього макро- та мікросвіту та можливості здійснення подорожей в минуле або майбутнє.

Гіпотеза щодо переміщення об’єктів у часі знаходиться на перетині сфери дії двох наукових теорій: загальної теорії відносності Ейнштейна та розділу теоретичної фізики – квантової механіки. Перша теорія дозволяє зрозуміти світ у макромасштабі, тобто в межах великих космічних об’єктів – зірок, галактик тощо. Завдяки квантовій механіці вчені мають змогу вивчати навколишній світ на мікрорівні, невидимому людським оком (молекули, атоми та ще менші частинки).

Вивчаючи теорію Ейнштейна, деякі вчені прийшли до висновку, що потрапити у минуле можна шляхом використання замкнутого просторово-часового шляху. При цьому мандрівник може опинитись у тій самій точці, де він знаходиться в момент початку подорожі, але далеко в минулому. Проте дане припущення має серйозне протиріччя: опинившись у минулому, людина може здійснити такі вчинки, які призведуть до кардинальної зміни всіх процесів теперішнього часу, тобто така подорож може порушити всі причинно-наслідкові зв’язки, які існують у видимому світі.

Вчені з університету Квінсленда вважають, що подорож у минуле можна здійснити на квантовому рівні, уникаючи при цьому причинно-наслідкових парадоксів. Так як квантові частинки мають нечіткі властивості, вони здатні уникнути виникнення непослідовних ситуацій під час здійснення подорожей у часі.

В деяких проміжках простору (наприклад, поблизу чорних дір) може виникнути суміщення принципів дії двох теорій. Можливо, при цьому виникає третя фізична сила або інший вимір простору та часу, які на даний час важко навіть уявити. У випадку здійснення нових відкриттій у цій сфері людство могло б отримати масу нових можливостей, які зараз можуть передбачити хіба що письменники-фантасти.

Поділитися новиною з друзями в соціальних мережах:Залишити коментар