Як змінюється планета під впливом людської діяльності

Поступово еволюціонуючи, біосфера Землі виробила унікальну здатність до саморегуляції і самостійної нейтралізації будь-яких негативних процесів. Це крихка рівновага життєвого простору планети досягається насамперед за рахунок складного механізму кругообігу речовин у природі. Гарантом ж динамічної стійкості життя на Землі протягом мільярдів років служила різноманітність біологічних видів у вигляді співтовариств та екосистем.

Однак з появою і поширенням на Землі людської цивілізації біосфера стала відчувати вплив нових небувалих за силою, потужності і різноманітності впливів. Вони викликані безпосереднім впливом людини, тому називаються антропогенними. Одержавши необмежену владу над навколишньою природою, людина почала використовувати її для власних цілей, часто варварським способом. Сучасний стан нашої планети характеризується виснаженням природних ресурсів і деградацією біосфери.

Меліорація заболочених земель, інтенсивна вирубка лісів, забруднення навколишнього середовища промисловими об’єктами, видобуток корисних копалин, скорочення меж поширення рослин – все це і багато іншого провокує справжню природну катастрофу.

Хоч сама людина – продукт еволюції живої природи, їх взаємини ніколи не були безхмарними. Ще в стародавні часи мисливська діяльність людей сприяла вимиранню багатьох великих травоїдних тварин. Наступний перехід до скотарства і землеробства зруйнував цілі екосередовища і привів до опустелювання багатьох територій. За останні кілька століть різко збільшилася чисельність населення Землі і промислове виробництво. Внаслідок цього людська цивілізація почала надавати ще більш помітний вплив на функціонування всієї біосфери планети.

У наші дні негативний вплив людини на біосферу проявляється в найрізноманітніших формах. Це вирубка лісових масивів на великих площах, виснаження запасів прісних підземних вод, засолення і опустелювання територій, різке скорочення чисельності багатьох представників флори і фауни Землі. Одна з найважливіших глобальних екологічних проблем у сучасному світі – знищення лісів, які багато в чому сприяють саморегуляції біосфери планети. Саме ліси поглинають атмосферні забруднення, викликані діяльністю людей, захищають грунт від ерозії, регулюють стік поверхневих вод і одночасно перешкоджають зниженню рівня грунтових вод. Відповідно, зменшення площі лісів забезпечує порушення кругообігів кисню і вуглецю в біосфері, що тягне за собою катастрофічні наслідки для планети. В даний час практично половина початкового лісового покриву в світі, що існував на початку антропогену, була загублена. Щороку через вирубку або спалення площа лісів на планеті зменшується ще на 16 млн. га. Негативний вплив людини проявляється також у виснаженні і забруднення грунту. Сільськогосподарське виробництво стало основною причиною скорочення площі родючих грунтів. В результаті водної та вітрової ерозії на планеті тільки в XX столітті було втрачено близько 2 млрд. га родючих земель активного сільськогосподарського використання.

Оранка великих степових площ забезпечує виникнення пилових бур і загибель мільйонів гектарів найродючіших земель. Надмірне зрошення, часто використовуване в умовах жаркого клімату, може викликати засолення грунтів. Безконтрольне ж використання пестицидів та інших хімічних засобів захисту призводить до їх поступового накопичення в грунті та донних відкладах водойм. Інтенсивному впливу піддаються і поверхневі водні ресурси – численні річки та озера планети. Споживання води людиною постійно зростає, що призводить до вичерпання її запасів. Людська діяльність порушує природний режим навіть найбільших озер та річок, чому в чималому ступені сприяла поява гідротехнічних споруд, збільшення площі зрошуваних земель, повсюдне забруднення вод промисловими і господарськими стоками.

Під потужним натиском антропогенних впливів можливості природних систем самоочищення атмосфери виявилися серйозно підірваними. Атмосфера Землі починає вже не повною мірою виконувати свої захисні, термо-регулюючі та життєзабезпечуючі функціі. Це викликано в першу чергу викидами різних забруднюючих речовин в процесі діяльності людини. Головні забруднювачі земної атмосфери, утворюються, в процесі виробничої та іншої діяльності, – діоксид сірки, оксиди азоту, оксид вуглецю і тверді частинки. В атмосферу планети щодня викидаються такі шкідливі речовини, як формальдегід, сполуки свинцю, аміак, фенол, бензол і сірковуглець.

Досить сказати, що при виплавці всього однієї тонни сталі в атмосферу викидається 0,04 т твердих часток, 0,03 т оксидів сірки, 0,05 т оксиду вуглецю, а також в невеликих кількостях марганець, свинець, фосфор, миш’як і пари ртуті. Значну загрозу для біосфери планети зважаючи на свою високу токсичність, значного різноманіття і підвищеної концентрації представляють відходи хімічних виробництв, а також радіоактивні речовини з діючих атомних станцій. Забруднення атмосфери спостерігається при видобутку і переробці мінеральної сировини, викиді пилу і газів з підземних гірничих виробок і спалюванні сміття.

Поділитися новиною з друзями в соціальних мережах:Залишити коментар